¿QUÈ ÉS ACOBELL?


Es una associació que agrupa als comerços i empreses de serveis a BELLREGUARD.

Té com a finalitat organitzar actuacions conjuntes destinades a promoure el poble com a zona comercial preferent en serveis i comerç. Al mateix temps es pretén col·laborar amb els associats per millorar i modernitzar el teixit comercial del nostre municipi.  El sector comerç i servei és un tema complicat degut a la proximitat de grans superfícies. Es per aixó que volem implicar a tots els comerciants per tal de desenvolupar Bellreguard com a poble comercial on es poden trobar tots els serveis i productes.

¿QUE PRETEN L´AGRUPACIO ACOBELL ? 

L’ objectiu primordial és la promoció i difusió de l’oferta comercial per augmentar la  capacitat competitiva i l’atractiu del conjunt de comerços i serveis presents a Bellreguard.
Tot això es pretén mitjançant campanyes d’animació i difusió dirigides a mantindre i captar nous clients.
Es pretén promoure activitats internes dirigides a la millora de la informació , formació  i modernització dels negocis fent-los atractius i competitius.

¿PER QUE ES IMPORTANT LA PARTICIPACIO DE COMERÇOS? 

Per aconseguir l´objectiu es necessari la participació de tots, l’éxit del desenvolupament d’aquest projecte radica en el grau d’ implicació i participació de l’empresari. Amb la vostra ajuda es podran fer realitat molts projectes que seràn beneficiosos per a tots.

Amb aquesta intenció  volem informar de les accions que estan desenvolupant-se actualment:

a) Elaboració d´un estudi socio-econòmic del comerç per a poder obtindre tota la informació comercial i prendre les millors decisions .

b) Presentació dels Estatuts de l´Associació.

c) A més llarg plaç, i conjuntament amb l´Agència de Desenvolupament Local, s´està elaborant un pla anual     d’actuació per als comerços.

d) Campanyes comercials

e) Subvencions i accions comercials